Festlokal? Musik? Fotograf? och personliga rå

Här är min tanke att jag ska kunna lägga upp

Festlokaler som jag gillar

Band som jag gillar

Fotograf som jag gillar

Personliga råd och tips!